Lila custom

Begreppet Custom används både för bilar, motorcyklar och andra fordon. Det står helt enkelt för att fordonet har förändrats (relativt mycket) gällande dess utseende. Självklart kan även motor och andra detaljer vara förändrade men det är utsidan som främst avgör om fordonet klassas som custom eller inte.

Exakt vad som förändras är olika från olika byggen och var gränsen går för att ett bygge ska få kallas för custom är även det diskutabelt. Många anser däremot att förändringen ska ske ”till det bättre”. Det betyder exempelvis att en bil som byggts om till en raggarbil inte klassas som custom då dessa ytterst sällan anses vara klassiskt snygga.

Att bygga Custombilar har blivit så pass vanligt att det finns några företag som helt och hållet har detta som affärsidé. Kunden diskuterar då med företaget om utseende och olika lösningar för att bilen ska få detta utseende. Sedan är det upp till företaget att leverera denna ombyggnation. Däremot är detta betydligt vanligare i USA än i Sverige. Detta är så populärt att hela TV-program skapas där man följer ombyggnationerna av bilarna. De som är extremt duktiga på detta är även mycket kända inom bilkretsarna. Som exempel kan nämnas Ed Roth och George Harris.

De svenskar som är intresserade av Custombilar kan med fördel gå med i föreningen Customs of Sweden. Föreningen startade 1989 har idag ca 100 medlemmar och ger ut en tidning ”Lead News” samt har hemsidan ckos.org. Föreningen har som mål att hjälpa, uppmuntra och ge inspiration till medlemmarna. Samtidigt anordnar de träffar där hundratals custombilar visas upp för de intresserade.