Custom

By: rnn.yqe. | Date: 4.09.2015 | Categories: Bilar

1138507-custom-car-3

Begreppet custom är något man använder för alla bilar och motorcyklar som har fått sitt utseende modifierat i en utsträckning eller annan. Snackar man dock om amerikanska bilar från tidsepoken kring 50-talet använder man även termen ”blysläde”.

Denna term kommer faktiskt från det engelska ordet ”Leadsled” som refererade till den omfattande ombyggnaden av bilar som oftast innebar en sänkning av taken så att fönsterna inte blev mycket mer än springor. Man tennspacklade även alla skarvar för att förhindra rost och denna spackling gjorde bilen tyngre. En vanlig blysläde var den amerikanska Mercury och årsmodellerna 1949, 1950 och 1951.