Serva och reparera din bil

By: rnn.yqe. | Date: 27.08.2015 | Categories: Tips

För att öka hållbarheten, livslängden och få en säker körning bör bilen servas med jämna mellanrum. Det gäller både bilar som körs och bilar som är avställda, för även om bilen tillbringar den mesta tiden i garaget, blir till exempel vätskor som får stå gamla och torkar. Det största slitaget utsätts bilar för som ständigt är i rörelse och som ofta kör i omväxlande miljöer, där man ofta bromsar och växlar.

Ett bra riktmärke för hur ofta bilen ska servas kan vara att titta i bilens instruktionsbok eller att se om det finns en sticker på insidan av förardörren som anger nästa service. Många väljer att serva bilen inför besiktningen för att få den genomgången och vara säkra på att den genomgår besiktningen. I GP Motor kan man läsa om vilken service och reparation man kan utföra själv och vilken man bör lämna in bilen för. Många bilar i dag kräver specialverktyg för mer komplicerade reparationer och även felsökningsdatorer för att reda ut vad som inte stämmer. För större reparationer och fel i motor, elektronik och bromsar, eller byte av fönster efter ett stenskott, kan det vara läge att uppsöka en verkstad. Det kan också vara lönsamt om men senare vill sälja bilen att det finns stämpel från verkstaden i serviceboken och att det sitter originaldelar i bilen. Detta ökar oftast andrahandsvärdet och kan även vara ett krav om vissa garantier ska gälla.

Vad du själv kan göra

Många väljer att utföra lite enklare service på bilen själva för att slippa onödiga kostnader. Regelbunden kontroll och byte av filter, lampor, olja, tändstift och vätskor som bromsvätska och kylarvätska kan du enkelt och med hjälp av bilens handbok utföra hemma. Även smörjning av lister och dörrar är enkelt att göra och viktigt inför vintern, så att dörrarna inte fryser fast. Skulle du sedan behöva kontakta en verkstad. Fördelen med en verkstad är även att de kan hissa upp bilen och göra noggranna kontroller underifrån vilket också gör det smidigare att till exempel byta slitdelar och tömma bilen på oljor. Billyftar finns annars på en del bensinstationer och gör-det-själv hallar runt omkring ifall man själv är duktig på att undersöka och skruva.

billyft_

Skötsel och underhåll av bilen är alltid lönsamt även om man tycker att det blir dyrt just för stunden, det ökar inte bara driftssäkerheten och andrahandsvärdet på bilen utan kan även rädda liv om man ser till att motor, slangar och givetvis däck alltid är i bra kondition.